Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane kontaktowe

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Łambinowicach

Adres: 
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice

e-mail:

tel. (077) 4311 300,  (077) 4311 301,

                    nr wew.     208 - dyrektor;
                                        207 - sekretariat/kadry;
                                        205 - księgowość;

bezpośredni nr tel. do księgowości - 609 165 234

Adres e-PUAP: ZEAO-Lambinowice/SkrytkaESP

Godziny pracy:

 • poniedziałek od godz. 8:30 do godz. 16:30,
 • wtorek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Dyrektor- MONIKA MATUSIAK

ZEAO jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym i prowadzi obsługę administracyjną i finansowo-księgową szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łambinowice oraz wykonuje inne zadania wynikające ze statutu jednostki, w tym organizuje dowożenie uczniów do szkół.

Do zadań ZEAO należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
 • prowadzenie obsługi płacowej.
 • współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań,
 • prowadzenie obsługi kadrowej w zakresie przygotowywania i ewidencji dokumentacji dotyczącej zatrudniania pracowników w jednooddziałowych jednostkach obsługiwanych,
 • organizowanie wsparcia w zakresie obsługi BHP,
 • organizowanie koordynacji i współdziałania w zakresie sportu szkolnego,
 • koordynacja działań i organizacja etapów gminnych konkursów przedmiotowych,
 • koordynacja bieżącej współpracy jednostek obsługiwanych,
 • wystawianie zaświadczeń, których treść zawiera informacje o dochodach
  z tytułu zatrudnienia dla pracowników jednostek obsługiwanych.
 • opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań i informacji z zakresu oświaty i wychowania,
 • organizowanie dowożenia dzieci do szkół, zapewnianie opieki w czasie dowozu,
 • dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół,
 • archiwizowanie dokumentacji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

ZEAO prowadzi obsługę szkół, w ramach określonych planem finansowym środków finansowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych jednostek obsługiwanych.